De begrotingssimulatie: je eigen afdeling runnen en leren door te doen

“Startende medewerkers hebben nog niet de hele begrotingscyclus meegemaakt. Door de begrotingssimulatie gaat de begrotingscyclus echt leven. Het is niet alleen maar papier“, vertelt Ruben Ettes, projectmanager bij de Rijksacademie. De begrotingssimulatie is vast onderdeel van een aantal financiële opleidingen bij de Rijksacademie. Zo ook bij het Financial traineeschip waar de trainees in vier dagen de gehele begrotingscyclus doorlopen. Ruben: “De deelnemers runnen hun eigen afdeling, ze doen het zelf. We geven zo weinig mogelijk sturing.”

De simulatie speelt zich af op het fictieve Ministerie van Milieuzaken. Hier komen brede vraagstukken bij elkaar zoals het klimaatakkoord en innovatie. Binnen de eveneens fictieve afdeling Financieel Economische Zaken werken de trainees in de rollen van controllers en MT-leden aan een begrotingsvoorstel. “Je krijgt door de simulatie een goed beeld van de taken van de verschillende functies”, reageert een van de trainees.

Verschillende professionals vanuit de Rijksoverheid doen mee met de simulatie en delen hun kennis en ervaring met de trainees, bijvoorbeeld in de rol van beleidsdirecteur. Ook vanuit de Inspectie der Rijksfinanciën komt een afgevaardigde langs om een zo goed mogelijke aansluiting met de praktijk te simuleren. Harrie van Drunen die in zijn loopbaan verschillende financiële functies vervulde, kruipt bij deze uitvoering in de huid van de Minister van Milieuzaken en bespreekt knelpunten en oplossingen tijdens de eindpresentatie.

De trainees zijn positief over deze bijdragen. “Je gaat het gewoon doen en leert van je fouten. Door de feedback van de beleidsdirecteur op mijn aanpak weet ik nu beter hoe je claims moet beoordelen”, aldus een trainee. Een collega trainee legt uit: “De ‘acteur’ heeft kennis van zaken. Hij heeft meteen na het gesprek feedback gegeven. Hoe ben je het gesprek in gegaan? Welke argumenten heb je gebruikt? Dat lukt alleen als je iemand hebt die weet hoe de praktijk werkt.”

Ruben: “Tijdens het traineeprogramma leren deelnemers over overheidsfinanciën, onderhandelen en notities schrijven. Deze kennis en vaardigheden komen terug in de simulatie. Laten zien dat je het niet alleen hebt begrepen maar dat je het ook kunt toepassen.” Projectleider Rick van der Steur vult aan: “Het is belangrijk om de dynamiek te laten zien. De druk zoals die er in de praktijk kan zijn met vragen vanuit de politiek, strenge deadlines en veel materiaal. Dat is de ervaring die je wilt meegeven. In die druk moet je de juiste keuzes en beslissingen kunnen maken.“

Ook Financial trainee worden? Klik hier voor meer informatie over het Financial Traineeship