Goed om te weten

Laat je inspireren

Je kennis verbreden, verdiepen en actualiseren, collega’s uit je vakgebied ontmoeten, luisteren naar interessante verhalen en discussiëren met sprekers van binnen en buiten de overheid. Dat is in een notendop waar het bij de bijeenkomsten/congressen op de Rijksacademie om draait.

Veel bezocht

Met zo’n 2.500 deelnemers per jaar zijn onze bijeenkomsten goed bezocht. Ze zijn dan ook een uitstekende gelegenheid om nieuwe kennis op te doen of je te laten bijpraten over een actualiteit. Daarnaast bieden we op verschillende vakgebieden netwerkbijeenkomsten aan. Congressen waarbij een onderwerp in een dag of dagdeel voor het voetlicht komt organiseren wij op eigen initiatief, maar ook regelmatig samen met een opdrachtgever vanuit de Rijksoverheid.

Een bijeenkomst bezoeken of organiseren

Geïnteresseerd? Op www.rijksacademie.nl vind je het actuele overzicht van alle bijeenkomsten. Deelname aan onze bijeenkomsten is meestal gratis. Abonneer je op onze nieuwsbrief dan houden we je op de hoogte. Wil je samen met ons een bijeenkomst organiseren? Neem dan contact op met de Rijksacademie via (088) 442 99 00.

Onze docenten: voor ons, door ons

Volg je een opleiding bij de Rijksacademie, dan kun je rekenen op de beste docenten uit de praktijk. Zij zijn onze grote meerwaarde en kracht. Absolute autoriteiten op hun vakgebied, die vanuit hun functie als geen ander op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen. Zij zijn in staat om les te geven vanuit de werkpraktijk. Bovendien weten zij precies welke kennis jij als deelnemer nodig hebt om beter te functioneren in een financiële, audit-, economische of bedrijfsvoeringsfunctie. De meeste docenten zijn al jarenlang actief als docent en halen veel plezier en inspiratie uit het lesgeven. Daarnaast starten ook jaarlijks nieuwe docenten bij de Rijksacademie.

Elk jaar een inspiratiemiddag voor docenten

Jaarlijks organiseren we een docentenmiddag, als waardering voor het werk van onze docenten en ter inspiratie. Op deze middag maken we ook de Docent van het Jaar bekend. De Rijksacademie biedt de docenten de mogelijkheid om hun didactische vaardigheden te verbeteren/ontwikkelen. Dan zijn de rollen eens omgedraaid! Zo leren onze docenten meer over interactief doceren, bespreken zij praktijksituaties met andere docenten en onderzoeken zij hoe ze nog creatiever kunnen omgaan met werkvormen.

Door ons in het buitenland

De Rijksacademie verzorgt niet alleen opleidingen en congressen voor Nederlandse rijksambtenaren, maar ook voor buitenlandse ambtenaren. Nederland is een actieve speler op het gebied van het verlenen van technische assistentie of technische samenwerking, waarbij kennis en vooral ervaringen worden uitgewisseld en besproken met collega's. Dat gebeurt deels op de Rijksacademie, maar vaak ook in het buitenland. In vergelijking met andere landen is Nederland bijzonder door de gedecentraliseerde financiële functie, de ruime ervaring met begroten op basis van programma's en onafhankelijke instituten zoals het Centraal Planbureau.

Nederland is actief in verschillende internationale instellingen, waaronder de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). In de bestuursraad van deze instellingen vertegenwoordigt Nederland (in het IMF samen met België) de belangen van een groep landen, de zogenoemde kiesgroeplanden. Dit zijn voor het overgrote deel landen in Oost- en Zuidoost-Europa. Nederland ziet het verlenen van technische assistentie aan deze landen als een belangrijke taak. Jaarlijks verzorgt de Rijksacademie ook een Summercourse Public Finance Management voor deelnemers uit deze landen. Wanneer een land uit deze groep een specifieke vraag heeft, wordt deze beantwoord door de beste Nederlandse experts op het desbetreffende gebied. Op verzoek van bijvoorbeeld Macedonië hebben Nederlandse experts op het gebied van de comptabiliteitswetgeving meegeholpen aan de herziening van de Macedonische Budget Law. Zo vervullen we een adviesrol, maar daarnaast dragen we ook bij aan de totstandkoming van hervormingen. Door van elkaar te leren kunnen de transities in landen sneller en slimmer verlopen. Voor de Nederlandse docenten is het leerzaam om uit te leggen hoe de eigen praktijk in elkaar steekt en om uit de doeken te doen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Nederland krijgt bovendien informatie over en begrip voor wat er in de kiesgroeplanden speelt op het gebied van de openbare financiën. Dit is essentieel om landen goed te kunnen vertegenwoordigen.

Als lid van de Europese Unie werkt Nederland samen met lidstaten, kandidaatlidstaten, potentiële kandidaat-lidstaten en de zogenoemde nabuurschapslanden van de EU. De training Public Finance biedt bijvoorbeeld ondersteuning aan de democratisering in de Arabische regio. Transparanter begroten en verantwoord begroten staan in deze opleiding centraal.

De Rijksacademie is bovendien actief in landen waar Nederland historische banden mee heeft. Zo organiseerden we in het recente verleden een studiebezoek van het Indonesische Ministerie van Financiën aan Nederland en een opleidingsprogramma in de Antilliaanse landen van ons koninkrijk.

De werkzaamheden van de Rijksacademie in het buitenland vinden meestal plaats in opdracht van de directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen van het Ministerie van Financiën. Deze directie is eerstverantwoordelijk voor de technische assistentie door het Ministerie van Financiën aan de kiesgroeplanden. Deze werkzaamheden zijn een natuurlijk verlengstuk van de binnenlandse activiteiten van de Rijksacademie. De discussies met mensen uit verschillende andere landen maken het doceren voor groepen uit en in het buitenland bijzonder interessant. Wil je meer weten of heb je interesse voor het doceren in het buitenland? Kijk dan op www.nationalacademy.nl