Ons verhaal

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering is de vanzelfsprekende interne kennispartner voor professionals die de Rijksoverheid samen telkens een beetje beter maken. De ambtenaren die door ons zijn opgeleid, zijn in staat om vanuit intrinsieke motivatie, vakkennis en een brede blik te werken aan de maatschappelijke opgaven waar de Rijksoverheid voor gesteld staat. Via onze brede aanpak van professionalisering groeit de kwaliteit van de gehele financiële- en de bedrijfsvoeringsfunctie van het Rijk. Ons aanbod is (zowel qua vorm als inhoud) hedendaags, onafhankelijk, praktijkgericht en samenhangend. 

Samen werken aan verbeteren van ambtelijk vakmanschap

De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering verbetert de kwaliteit van de financiële functie en de bedrijfsvoering van het Rijk. We werken samen met alle ministeries volgens het 'voor-ons-door-ons principe'. We delen rijksspecifieke kennis, deskundigheid en vakmanschap tussen collega's vanuit verschillende vakgebieden. Op deze manier zijn we direct verbonden met de actualiteiten en innovaties.

Ons missie: verbeteren van ambtelijk vakmanschap.

Onze aanpak gaat uit van de volgende 6 punten:

We werken integraal
Wij beschouwen het 'professioneel ambtenaar zijn' als de kern van al onze opleidingen. Zo wordt 'werken volgens de maatschappelijke opgaven' geen los te volgen cursus maar dé essentie van onze opleidingen. Werken vanuit het bewustzijn dat ieder detail grote maatschappelijke gevolgen kan hebben.
 

We werken overheid-specifiek
Wij onderscheiden ons met opleidingen die vakinhoudelijk kennis en vaardigheden combineren met de maatschappelijke taak. We vertalen deze taak doorlopend naar concrete leerdoelen en eindtermen.
 

We werken samen
We brengen deelnemers met verschillende achtergronden, leeftijden en kennis bij elkaar. We bouwen doorlopend aan een deskundig, ervaren docentennetwerk van interne en externe docenten. Daarnaast werken we samen met de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen, met de Academie voor Overheidscommunicatie en met de RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO).
 

We werken breed
Onze opleidingen gaan over kennis en vaardigheden, maar ook over de context waarbinnen deze worden toegepast en de maatschappelijke taak waar we allemaal voor staan. We leggen daarom actief de link tussen alle onderdelen van de overheid. Beleid, geld, uitvoering en maatschappelijk effect komen samenhangend binnen onze opleidingen aan bod.
 

We werken internationaal
Wij verzorgen ook technische assistentie-programma's voor bijvoorbeeld Oost-Europese en Midden-Oosten landen en Noord-Afrika. Dit is meer dan 'telling the gospel', want het verbreedt onze blik en geeft een boost aan ons vakinhoudelijk netwerk.
 

We werken onafhankelijk
Docenten en deelnemers kunnen zonder zorgen spreken en als individu, zonder zorg voor hun reputatie of hun officiële taak. Wij moedigen de vrije discussie aan. Alle deelnemers en docenten zijn vrij om de opgedane kennis te gebruiken. De deelnemer is tot slot zelf verantwoordelijk voor zijn of haar voortgang, daarover wordt niet aan leidinggevenden gerapporteerd.