Programmaraad Bedrijfsvoering en Rijkstrainees

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. H.C. Viergever (tijdelijk voorzitter)
Programma Grenzeloos samenwerken. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

R. Vielvoije
Algemeen directeur Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Drs . H. Wierda
Plv. CIO-Office, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

Mevr. M. Verholen
Hoofd Personeel & Organisatie, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mevr. A. Wildervanck-de Blécourt
Programmamanager CDI. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mr. drs. A.M. Weimar
Directeur Inkoop-, Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken

E. van Gorkum
Coördinerend directeur Inkoop, directie Informatievoorziening en Inkoop, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Drs. J.A.G. Clerx
Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

Drs. C. den Broeder
Academiedirecteur Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Drs. A. Sluiter (secretaris)
Programmahoofd Bedrijfsvoering en Rijkstrainees, Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering