Programmaraad Financieel management, Economie en Audit

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. S. Bijl (voorzitter)
Directeur Begroting, Ministerie van Defensie

Drs. J.A.G. Clerx
Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

Drs. J.A.M.H. Leenders
Directeur FEZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. W.O. Schilperoort
Directeur FEZ, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ing. B.A.M. de Jongh RE CISSP
Lid directieteam Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën

Mr. J.A.M. van Aerle
CFO, Rijkswaterstaat

Drs. J.W. Bongers (secretaris)
Programmahoofd Financieel Management, Economie en Audit, Rijksacademie