Programmaraad Financieel management, Economie en Audit

Leden van de programmaraad zijn:

Drs. B. Goezinne (voorzitter)
Directeur FEZ, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Drs. J.A.G. Clerx
Directeur Begrotingszaken, Ministerie van Financiën

Drs. J.A.M.H. Leenders
Directeur FEZ, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Drs. S. Bijl
Directeur Begroting, Ministerie van Defensie

Ing. B.A.M. de Jongh RE CISSP
Lid directieteam Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën

J.A.M. van Aerle
CFO, Rijkswaterstaat

Drs. J.W. Bongers (secretaris)
Programmahoofd Financieel Management, Economie en Audit, Rijksacademie