IKEA-DAG eigenaaradviseurs, maar dan zonder Zweedse balletjes

De Rijksacademie heeft op 10 mei de Dag van de Eigenaarsadvisering georganiseerd. Hier kregen bijna 80 eigenaaradviseurs masterclasses en bijdragen van verschillende docenten en sprekers zoals Sandra van Thiel. We vroegen projectleider en organisator Roland Uittenbogaard van de Rijksacademie voor welke opgaves deze eigenaaradviseurs staan en hoe de Rijksacademie hen hierin kan ondersteunen.

Wat zijn eigenlijk eigenaaradviseurs? En wie is de eigenaar?

Roland: “Eigenaars, vaak SG’s op een ministerie, richten zich vanuit departementen op de continuïteit en goede taakuitoefening van hun uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie werkt altijd samen met de beleidsmakers op departementen, maar dat gaat niet altijd goed. Door een goed samenspel tussen drie partijen: de eigenaar, de uitvoeringsorganisatie en beleidsmakers wil de Rijksoverheid daar verbetering in brengen. De ondersteuning van de eigenaar wordt gedaan door de eigenaarsadviseurs.”

Hoe ondersteunt de Rijksacademie deze adviseurs in hun werk?

Roland: “In samenwerking met de Rijksacademie en het interdepartementaal overleg van eigenaarsadviseurs is een divers programma ontwikkeld waarin zowel inhoudelijk van gedachten kon worden gewisseld als tijd en ruimte om met elkaar over de eigen ervaringen op het gebied van eigenaarsadvisering te spreken. Prof. Sandra van Thiel (Erasmus Universiteit Rotterdam) trapte af met een presentatie waarin de centrale problematiek van de relatie tussen beleid en uitvoering werd geanalyseerd. Vervolgens werd in verschillende workshops ingegaan op thema’s die relevant zijn voor alle eigenaarsadviseurs, zoals hoe organiseer je het strategische gesprek, hoe formuleer je goede KPI’s (kritieke prestatie indicator) en tegen welke dilemma’s lopen eigenaarsadviseurs aan en hoe ga je daarmee om?

Waarom dan zo’n IKEA dag bij de Rijksacademie?

Roland: “Het vakgebied van eigenaarsadvies ontwikkelt zich de laatste jaren snel en omdat ieder ministerie daarin een eigen ervaring heeft en lessen leert, is uitwisseling van kennis en ervaring van groot belang. De Rijksacademie is natuurlijk een directe partner voor deze vakspecifieke kennis, maar ook een facilitator van dit evenement om juist ervaringen en de praktijk te delen. Dit krijgt ook de focus in de opleiding die we op dit moment aan het ontwikkelen zijn”.

Klik voor deze opleiding of andere opleidingen hier

Interdepartementale dag voor eigenaarsadvisering
Beeld: Rijksacademie