RIO basis

Begin jij net als inkoopadviseur of contractmanager bij de Rijksoverheid? Wil jij je competenties, kennis en vaardigheden als startende inkoopadviseur of contractmanager verder ontwikkelen? Dan is de RIO basis wat voor jou! In negentien lesdagen stomen wij jou klaar tot Rijksinkoopprofessional van de toekomst.

De Rijksinkoopprofessional van de toekomst
De Rijksinkoopprofessional van de toekomst kijkt naast rechtmatigheid vooral ook naar doelmatigheid. Dit vraagt een andere kijk op het inkoopvak, die aansluit bij de nieuwe rijksvisie Inkopen met impact. Deze vernieuwde kijk op het inkoopvak betekent naast veel vakinhoudelijke kennis ook een brede set aan vaardigheden en competenties bij de inkoopadviseur en contractmanager. De RIO basis biedt jou deze kennis en vaardigheden, en zorgt voor de basis om een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling en professionalisering van de rijksinkoop.

De opleiding
De RIO basis is opgebouwd volgens de stappen van het rijksinkoopproces:

Organisatie van de inkoop
Voorbereiden van de opdracht
- Inkoopbehoefte bepalen
- Opdracht vormgeven
- Specificeren
Doorlopen van de aanbestedingsprocedure
- Selecteren
- Gunnen
Uitvoeren van de opdracht
- Contractbeheer
- Contractmanagement
- Evaluatie

De opleiding begint met hoe de Rijksoverheid en de rijksinkoop zijn georganiseerd. Hier leer jij onder andere over ambtelijk vakmanschap en het rijksinkoopstelsel. De tweede module gaat over de fase voor het versturen van de offerte-aanvraag: het voorbereiden van de opdracht. Onder andere de marktverkenning, gunningsmethodiek en het juridisch kader komen hierin aan bod. Vervolgens doorloop je de stappen van de inkoopprocedure, en leer je bijvoorbeeld hoe je een consensusbeoordeling moet begeleiden. De opleiding sluit af met het uitvoeren van een contract, waarin contractmanagement-, beheer en implementatie centraal staan.

Vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling
Naast vakinhoudelijke kennis, gaan we binnen de RIO basis ook uitgebreid aan de slag met de vaardigheden die je als rijksinkoopprofessional van de toekomst dient te beheersen. Denk hier bijvoorbeeld aan adviesvaardigheden en stakeholdermanagement. Naast de vakinhoud en vaardigheden, staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit begint met een Insights-lesdag, waarbij je inzicht krijgt in je persoonlijk profiel, en loopt door de gehele opleiding heen met intervisie en een portfolio-opdracht.

Een lesdag bij de RIO basis
In de RIO basis hanteren wij verschillende werk- en leervormen. De ene les ga je in een lagerhuis-setting in discussie met de andere deelnemers, een een andere les oefen je met het voeren van een leveranciersgesprek. Om het leerrendement te maximaliseren zijn er vooraf en na afloop van de lesdagen verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld van een podcast-aflevering, het maken van een e-learning of het lezen van een reader. Op deze manier kunnen wij tijdens de les focussen op de toepassing van de lesstof.

De lessen worden gegeven door inhoudsexperts vanuit de gehele Rijksoverheid die het leuk vinden om hun kennis en expertise te delen over het inkoop- en contractmanagementvak. De vaardigheidstrainingen krijg je van gespecialiseerde externe trainers. Door de inzet van docenten vanuit de praktijk bouw je direct een waardevol netwerk op, dat je goed van pas zal komen tijdens en na de opleiding.

Na het afronden van de opleiding
Voor het succesvol afronden van de RIO basis zijn er een aantal beoordelingen waarbij je minimaal een voldoende moet scoren:

  • e-learning toets wet- en regelgeving: je maakt in totaal twee e-learnings over de wet- en regelgeving van inkopen. Deze e-learnings rond je af met een toets;
  • de teamopdracht: samen met andere deelnemers doorloop je een fictieve offerte-aanvraag van begin tot eind. Hiermee toetsen wij jouw inhoudelijke kennis. Hiervoor lever je samen met je groepje de opdracht in;
  • het individuele portfolio: in het portfolio bewijs jij dat je de competenties, kennis en vaardigheden die je tijdens de RIO basis hebt geleerd ook daadwerkelijk in de praktijk kunt toepassen.

Rond je de RIO basis succesvol af? Dan ontvang je het certificaat 'RIO basis' en heb je de kennis en vaardigheden om zelfstandig een meervoudig onderhands traject te begeleiden en het contract ervan te managen. Je mag je dan de rijksinkoopprofessional van de toekomst noemen!


Online leeromgeving
Voor de opleiding gebruiken wij een online leeromgeving. Deze leeromgeving biedt je actuele informatie over de lesonderdelen van de opleiding. Je vindt hier het programma, presentaties van docenten, voorbereidingsopdrachten, e-learnings, podcasts en (verplichte) literatuur.

Praktische informatie
Opleidingsduur: 19 dagen
Prijs:  € 11.500,-


Uitvoeringsdata 2024:

  • Start uitvoering 12 RIO BASIS : Do 30 mei 2024 (vol)
  • Start uitvoering 13 RIO BASIS: Ma 30 sept 2024 (inschrijving open)

SPEIK punten: 160 punten

Klik hier om je aan te melden.

Meer informatie over Speikpunten kun je vinden op het Rijksportaal.