Rijksinkoopopleidingen

Toelichting Rijksinkoopopleidingen

Inkopen bij de Rijksoverheid

Jaarlijks koopt de Rijksoverheid voor zo’n 10 miljard euro aan goederen en diensten in. De Rijksoverheid is continu bezig om haar inkoopbeleid beter en transparanter te maken.
De maatschappij, de markt en de opgaven van de Rijksoverheid veranderen voortdurend. En daarmee verandert ook de Rijksinkoop. Zo wordt er steeds meer ingezet op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat stelt andere eisen, maar biedt vooral ook nieuwe kansen aan professionals binnen de rijksinkoopkolom.

De rijksbrede inkoopkolom zet actief in op het verhogen van het niveau van professionaliteit en kwaliteit

En op het versterken van het lerend vermogen over de volle breedte van het stelsel. Aansluitend op deze ambitie ontwikkelt de Rijksacademie in opdracht van het ICIA het curriculum Rijksinkoopopleidingen (RIO). Het doel van het curriculum RIO is het (doorlopend) vertalen van de opleidingsbehoefte binnen de rijksinkoopkolom naar een passend totaalaanbod op maat.

De RIO basis is de eerste opleiding binnen dit curriculum 

De RIO basis richt zich op de startende inkoop- en contractprofessional binnen de rijksinkoopkolom. De eerste uitvoering van deze opleiding startte in september 2020. In 2024 zijn er weer 3 uitvoeringen van de RIO basis gepland. Kijk hier voor meer informatie over de RIO basis.

De RIO basis legt een belangrijke basis voor het curriculum

Voor de ontwikkeling van volgende opleidingen/onderdelen van het totaalaanbod werken wij nauw samen met onze opdrachtgever, stuurgroep, curriculumcommissie en diverse expertteams.

Eigen curriculum commissie

Speciaal voor de RIO riepen we een curriculum commissie in het leven met vertegenwoordiging uit zowel het Rijk als hbo/wo-gemeenschap. Wat doet deze commissie? Onder voorzitterschap van Fredo Schotanus (bijzonder hoogleraar Publieke Inkoop), adviseert zij de Rijksacademie over de inhoud van het leeraanbod dat we ontwikkelen.

De Rijkacademie en de TRIP

De Rijksacademie draagt met het Traineeship RijksInkoopProfessionals bij aan de inkoop –professional en –kolom van de toekomst. Kijk hier voor meer informatie over de TRIP. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op (088-4429900).