Maatwerkopleidingen

Liever een opleiding op maat?

Wil je een eigen opleidingsprogramma voor jouw directie of specifiek voor nieuwe medewerkers in jouw organisatie ontwikkelen? De Rijksacademie kan je helpen bij dergelijke opleidingsvragen. Wel goed om te weten is dat de reguliere opleidingen op de Rijksacademie de hoogste prioriteit hebben. Daarnaast hebben we op dit moment beperkte capaciteit voor maatwerkverzoeken.  Maar past het in onze planning dan helpen we je graag. 

Drie vormen van maatwerk

Bij de ontwikkeling van de maatwerkopleidingen staat jouw opleidingsvraag centraal. Maatwerk kan in de vorm van een incompany verzorgde reguliere opleiding, aangevuld met casussen en voorbeelden die zijn toegesneden op jouw praktijksituatie. Je kunt ook kiezen voor een opleiding die is samengesteld uit onderdelen van het reguliere aanbod. En je kunt kiezen voor een opleiding die speciaal voor jouw organisatie wordt ontwikkeld. Voor een maatwerkopleiding is een groepsgrootte van 12 tot 18 deelnemers vereist.

Een maatwerkopleiding ontwikkelen in vier stappen

 1. We brengen de wensen in kaart. Wat zijn de leerdoelen? Wat wil je als opdrachtgever bereiken met de opleiding? Wie doen er mee en wat willen zij bereiken?
 2. We bespreken de mogelijke werkvormen en de duur van de opleiding. Ook gaan we in op de docenten die we kunnen inzetten. Daarbij kun je kiezen voor docenten van de Rijksacademie, eigen docenten, docenten van buiten de overheid of een combinatie.
 3. Op basis van bovenstaande informatie maken we een offerte, met daarin een programmavoorstel, een begroting en – zo mogelijk – een voorstel voor de opleidingsdata.
 4. Nadat we akkoord hebben op de offerte, gaan we aan de slag met de uitwerking en uitvoering van de opleiding.

Overweeg een maatwerkopleiding bijvoorbeeld bij:

 • taakverbreding van de afdeling
 • de invoering of ontwikkeling van een nieuwe werkwijze
 • introductie van nieuwe medewerkers
 • verdere professionalisering van medewerkers

Voorbeeld maatwerkopleiding

Managementgame sturingsrelaties ‘Appeltje – Eitje’.

Op verzoek van een opdrachtgever is voor een selecte groep van 14 deelnemers een maatwerkopleiding ontwikkeld van 1 dagdeel. Aanleiding voor deze maatwerkopleiding is het aantreden van een aantal nieuwe leden in de directie en besturen. Daarbij bestaat de behoefte om de kwaliteit van de financiële functie te verbeteren, in het bijzonder wat betreft sturingsrelaties. Er volgt een intakegesprek waarbij onder meer wordt ingegaan op de doelen van de opleiding, de doelgroep, het budget, een globale opzet, de gewenste inzet van docenten vanuit de eigen organisatie en de vraag wie de contactpersoon zal zijn. De Rijksacademie stelt op basis van dit gesprek een offerte op. Wanneer deze offerte is geaccepteerd wordt het programma meer in detail ingevuld en worden afspraken met de docenten gemaakt.

De datum is in overleg met de opdrachtgever gekozen. Deze heeft er bovendien voor gekozen dat de opleiding op een ochtend plaatsvindt en wordt afgesloten met een lunch in het restaurant van de Rijksacademie. De deelnemers zijn door de opdrachtgever geselecteerd. De Rijksacademie beschikt over een rijksbreed netwerk van docenten, waarvan voor deze opleiding gebruik is gemaakt. De leerdoelen en voorbeelden zijn in nauw overleg gekozen, zodat de opleiding aansluit bij de leerbehoeften van de organisatie en de praktijk van de deelnemers.

De opdrachtgever opent zelf de opleiding en legt het belang ervan uit. Na een korte introductie van de kenmerken van een agentschap en het sturingsmodel van zo'n organisatie, gaan de deelnemers actief aan de slag in het managementgame dat bekend staat als ‘Appeltje – Eitje’. De deelnemers vervullen tijdens dit spel verschillende rollen, waardoor zij zelf ervaren hoe mensen in verschillende functies opereren. Aan de hand van het eerder besproken sturingsmodel wordt het spel na afloop geëvalueerd en worden bovendien conclusies getrokken.

Na afloop van deze maatwerkopleiding is door de deelnemers:

 • kennis genomen van de opzet en de werking van het sturingsmodel van een agentschap
 • ervaren en begrepen wat de verschillende belangen tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en eigenaar bij het nemen van een beslissing kunnen zijn
 • inzicht verworven in de uitdagingen en valkuilen met betrekking tot de werking van het sturingsmodel.

Voor meer informatie over maatwerkopleidingen : (088) 442 99 00.