Congressen

De Rijksacademie organiseert verschillende soorten netwerkbijeenkomsten in de vorm van congressen, werkateliers en boekpresentaties. 

Agenda 2021

September

Leerwerkatelier Risicomanagement

Oktober

Congres Miljoenennota 2022