Samenwerken aan beleid en uitvoering

Voor adviseurs van opdrachtgever, opdrachtnemer en eigenaar

Als goede ambtenaar wil je bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Maar tussen het maken en uitvoeren van beleid kan veel misgaan. Daarom is aandacht voor de sturing van beleid richting de uitvoering belangrijk. Andersom is vanuit beleid aandacht nodig voor signalen uit de uitvoering. Deze sturing krijgt vorm in de samenwerking tussen eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer (de driehoek).

Elke driehoek werkt anders en binnen driehoeken werkt men op een andere manier met elkaar samen door verschillen in organisatie en cultuur. Als adviseur in de driehoek speel je een belangrijke rol, ongeacht of je voor een eigenaar, opdrachtgever of een opdrachtnemer werkt. Jouw rol brengt een verantwoordelijkheid met zich mee, ook voor het functioneren van het geheel.

Hoe werk je het beste onderling samen, en hoe verhoudt de driehoek zich tot de politieke en maatschappelijke context? Tijdens deze opleiding leer je hoe je op basis van gelijkwaardigheid en gericht op de gemeenschappelijke doelstelling met elkaar samenwerkt. Je onderzoekt hoe je de samenwerking in jouw driehoek kunt verbeteren, met uiteindelijk als resultaat een evenwichtige en effectieve relatie tussen beleid en uitvoering.

Voor

Alle adviseurs in de driehoek (eigenaars-, opdrachtgevers-, en opdrachtnemersadviseurs) met minimaal een half jaar ervaring in de rol van adviseur. Je opereert in een complexe omgeving waarin financiële -, beleids- en uitvoeringsprocessen samenkomen. 

De adviseurs werken al enige tijd bij uitvoeringsorganisaties of op departementen bij beleidsdirecties, directies Financieel Economische Zaken (FEZ), bij eigenaarsadvisering of toezichthouder.

Na het afronden van de opleiding 

  • Heb je inzicht in de rollen, verantwoordelijkheden en dynamiek in de driehoek en jouw eigen verantwoordelijkheid daarin.
  • Ben je je bewust van de politieke en maatschappelijke context waarin je als adviseur in de driehoek opereert.
  • Sta je open voor relevante signalen uit de uitvoering en maatschappij en weet je daar op een effectieve manier op te reageren.
  • Kun je omgaan met de politiek bestuurlijke impact van je werk.
  • Kun je formele instrumenten hanteren met oog voor de gezamenlijke (maatschappelijke) opgave.
  • Ben je in staat om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar het gesprek te organiseren en voeren.
  • Heb je een uitgewerkt plan om in je eigen driehoek verbeteringen door te voeren.

Zo pakken we het aan

In deze opleiding verdiep je je met collega’s in je eigen rol en onderzoek je hoe je daar het beste invulling aan kunt geven. Daarnaast ga je in gesprek met adviseurs in de andere rollen om te zien waar de gemeenschappelijke doelen liggen en waar het schuurt. En als het schuurt, hoe voer je dan het gesprek op een effectieve manier? Hiervoor bestaan bepaalde formele structuren, kaders en instrumenten die kunnen helpen, maar veel komt ook neer op gedrag en vaardigheden: je zult het gesprek moeten aangaan en je moeten verplaatsen in de ander. Zo onderzoek je in deze opleiding samen hoe je de samenwerking in de driehoek kunt verbeteren, zodat de uitvoering van beleid evenwichtig wordt aangestuurd.

We werken zoveel mogelijk met casuïstiek uit de praktijk en stimuleren jou om manieren te bedenken waarop je het geleerde kunt toepassen in jouw eigen werkomgeving. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedere deelnemer ermee aan de slag kan gaan. We beloven je niet dat je geen conflicten of dilemma’s meer zult meemaken; wel beloven we je dat je potentiële conflicten sneller zult herkennen en als er conflicten ontstaan, zul je hier constructiever mee om kunnen gaan.

Praktische informatie

Opleidingsduur: 4,5 dag. Naast de opleidingsdagen zelf, is het ook de bedoeling om tijd te reserveren tussen de opleidingsdagen door voor o.a. het maken van een praktijkopdracht en een e-learning. Hou rekening met ongeveer 4 uur voorbereidingstijd voor elke opleidingsdag (dus 16 uur in totaal).

Kosten

€ 3300,-

Uitvoeringsdata 2024

SaBU 3
Ma 30 september: 13.30 – 15.30 (online kickoff: toelichting programma, voorbereiding en praktijkopdracht)
Di 15 oktober:     9.00 – 17.00 (Rijksacademie)
Vr 25 oktober:     9.00 – 17.00 (Rijksacademie)
Do 14 november: 9.00 – 17.00 (Rijksacademie)
Vr 13 december: 9.00 – 17.00 (Rijksacademie)

Intakeprocedure

Voorafgaande aan jouw deelname aan de opleiding wordt een korte intake gedaan. Dit doen wij omdat basiskennis voorwaardelijk is voor deelname. Daarnaast streven we bij de samenstelling van de deelnemersgroep naar een goede afspiegeling van de rollen opdrachtgever, eigenaar en opdrachtnemer.

Als je je wilt aanmelden, dan kun je hieronder bij 'zie ook' het intakeformulier downloaden. Mail dit naar Rijksacademie@minfin.nl. Je krijgt zo spoedig mogelijk van ons te horen of je kunt deelnemen en zo ja, wanneer.