ICT en data-analyse

Curriculum CIO Adviseurs

IThiek: IT en Ethiek

Masterclass ICT: sturing en beheersing

Basisopleiding data-analyse

Data-analyses voor gevorderden

Datavisualisatie

Toelichting ICT en data-analyse

Het toenemende belang van ICT en de rol van data daarbij heeft een steeds grotere impact op de manier waarop de overheid haar taken uitvoert. Slim gebruik van data en ICT biedt kansen voor innovatie en kan het effect van overheidsbeleid vergroten. Ook kan datagedreven werken de bedrijfsvoering efficiënter te maken en de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en bedrijven vergroten. Het toenemende belang van data en ICT vraagt bewustzijn van bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s en inzicht in de (financiële) beheersing en sturing van ICT-projecten.

Kennis en begrip van ICT en data is dan ook relevant voor een brede groep ambtenaren, werkzaam in zowel beleid, uitvoering, toezicht als bedrijfsvoering. De Rijksacademie volgt de ontwikkelingen op het gebied van data en ICT op de voet en vertaalt deze naar een passend opleidingsaanbod voor zowel CIO-adviseurs, bedrijfsvoering adviseurs, financials, auditors als beleidsambtenaren en andere geïnteresseerde deelnemers.

In het CIO curriculum ga je via innovatieve leer- en werkvormen aan de slag gaat met de uitdagingen uit de I-strategie. Op het gebied van data-analyse bieden wij zowel een basisopleiding waarmee je kennismaakt met data-analyse als verdiepende opleidingen waarmee je zelf data-analyses maakt, aan de slag gaat met data-visualisatie of stilstaat bij Ithiek.

Wij bouwen ons aanbod van data- en ICT-opleidingen het komende jaar verder uit. We nodigen je dan ook van harte uit om ons aanbod te bekijken. Ben je geïnteresseerd, maar weet je niet zeker of de opleiding geschikt is, neem dan gerust contact op met ons op (088-4429900).