Inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden incl. leerportalen

Inschrijven via een leerportaal?

Ben je werkzaam bij de Belastingdienst? Meld je dan aan via het gebruikersportaal Belastingdienst. Is jouw organisatie aangesloten bij een leerportaal/Leer-Rijk? Meld je dan aan via het portaal van jouw organisatie.  

Annuleren van een opleiding

 • Annulering door de deelnemer dient schriftelijk of per e-mail aan Rijksacademie@minfin.nl te geschieden.
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht
 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang van de opleiding wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht
 • Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of neemt hij of zij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling.

Verhinderd?

 • Je werkgever kan, wanneer jij verhinderd bent, in overleg met ons kosteloos een collega voordragen om deel te nemen. Deze collega moet ook aan de opleidingsvoorwaarden voldoen.
 • Je werkgever is verantwoordelijk voor de vervanging
 • De gegevens van de nieuwe deelnemer moeten voor het begin van de opleiding via het inschrijfformulier aan ons zijn doorgegeven.

Inschrijven en annuleren van deelname aan bijeenkomsten of workshops

 • Het actuele aanbod van bijeenkomsten en workshops vind je op www.rijksacademie.nl.
 • Inschrijving kan via de website tot uiterlijk vijf dagen voor aanvang. Om teleurstelling te voorkomen raden we je aan om je zo snel mogelijk na uitnodiging of bekendmaking in te schrijven. De meeste bijenkomsten en workshops zijn gratis.
 • In enkel geval worden ze tegen kostendekkend tarief aangeboden. In dat geval geldt de volgende annuleringsregeling: bij annulering tot 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden geen kosten in rekening gebracht; vanaf 5 werkdagen voor de dag van de bijeenkomst worden de volledige kosten bij de werkgever in rekening gebracht. Annulering door de deelnemer dient schriftelijk of per e-mail aan Rijksacademie@minfin.nl te geschieden. Bij verhindering is het mogelijk om kosteloos een vervangende deelnemer naar de bijeenkomst te sturen.

Als opdrachtgever annuleren of verplaatsen van een bijeenkomst of (maatwerk) opleiding

Voor het annuleren van een bijeenkomst of (maatwerk)opleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Annulering dient schriftelijk of per e-mail aan Rijksacademie@minfin.nl te geschieden
 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang worden de ontwikkelkosten in rekening gebracht
 • Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van een bijeenkomst of maatwerkopleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Bij het verplaatsen van de uitvoeringsdatum/data van een bijeenkomst of maatwerkopleiding gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Het verplaatsen van de uitvoeringsdatum/data van een bijeenkomst of maatwerkopleiding dient schriftelijk of per e-mail aan Rijksacademie@minfin.nl te geschieden
 • Tot vier weken voor aanvang van de bijeenkomst of maatwerkopleiding kunnen uitvoeringdata kosteloos worden verplaatst;
 • Bij het verplaatsen van de uitvoeringsdata binnen 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst of maatwerkopleiding worden de reeds gemaakte kosten voor de uitvoering in rekening gebracht.

Voorstel: annuleren van een opleiding, workshop of bijeenkomst door de Rijksacademie zelf

 • De Rijksacademie behoudt zich het recht om zonder opgave van reden een opleiding, workshop of bijeenkomst op een andere datum te laten plaatsvinden of te annuleren.
 • De deelnemer heeft in dat geval het recht kosteloos te annuleren en indien van toepassing zal het betaalde bedrag voor de opleiding, workshop of bijeenkomst teruggestort worden.
 • De deelnemer zal hiervan (schriftelijk of per e-mail) op de hoogte worden gesteld.
 • Bij het annuleren van een activiteit door de Rijksacademie heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.