Controllersopleiding

Aan controllers worden steeds zwaardere eisen gesteld. Naast het toetsen van de financiële consequenties van beleidsvoorstellen, geef je steeds vaker advies over risico’s, alternatieven en de personele en organisatorische gevolgen. Deze uitgebreide en post-hbo gecertificeerde opleiding helpt je te groeien in je veelzijdige rol als overheidscontroller.
 
Voor
Ambitieuze controllers en financieel beleidsmedewerkers in S12 of hoger. Je beschikt over enkele jaren financiële praktijkervaring en hebt een financieel-economische vooropleiding op minimaal hbo-niveau. Bij voorkeur heb je de Vakopleiding Openbare Financiën voor Hogere Ambtenaren (VOFHA) of de leergang Financieel Management al gevolgd. Een intakegesprek vormt onderdeel van de toelatingsprocedure.
 
Daarom deze opleiding
Een controller vervult niet alleen de ‘klassieke’ controllerstaken, maar treedt tegelijkertijd steeds vaker op als adviseur voor het management bij strategische en financiële beleidsvraagstukken. De controllersopleiding geeft je hiervoor de benodigde bagage. De kwaliteit van de opleiding is onafhankelijk gecertificeerd op post-hbo niveau door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION). Als je deze opleiding met goed gevolg afrondt, wordt dat vermeld in Abituriëntenregister van het CPION en ontvang je een erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO).
 
Hiermee kom je terug
Als controller bij de Rijksoverheid werk je in een veranderende omgeving. Er is bijvoorbeeld steeds meer sprake van een integrale benadering van vraagstukken, waarbij je je thuis moet voelen in diverse disciplines. Om je te helpen bij je uitdagende en boeiende functie, bevat deze opleiding een uitgebreide hoeveelheid kennis en vaardigheden, verdeeld in vijf blokken.
 
Collectieve sector, openbare financiën en de politieke omgeving
Onderwerpen in dit brede, inleidende blok zijn de rol van de Rijksoverheid, het budgettaire beleid, de comptabele wet- en regelgeving, de kwaliteit van begroten en verantwoorden, de verhouding tussen Rijksoverheid en de overige overheden en de Europese Unie, de beïnvloeding en besluitvorming van de politiek, de ontwikkelingen binnen de financiële functie en de belangrijkste aspecten van staats- en bestuurskunde.
 
Persoonlijke vaardigheden
Als controller moet je over heel wat vaardigheden beschikken: schriftelijke communicatie, conceptuele flexibiliteit, persoonlijke effectiviteit en effectieve manieren om anderen te beïnvloeden. Ze komen allemaal in dit blok aan bod. Dit blok wordt grotendeels verzorgd door universitaire docenten.
 
Strategisch management en organisatie-inrichting
Dit blok vergroot je kennis over bestuurlijke vernieuwing bij de overheid en de organisatie van overheidsinstellingen. Ook onderwerpen als crisis in bestuur, strategisch management, verandermanagement en projectmanagement krijgen ruim aandacht. Dit blok wordt grotendeels verzorgd door universitaire docenten.
 
Sturen en beheersen
Dit blok geeft je een diepgaand overzicht van de planning- en controlcyclus, management control, risicomanagement, soft controls en financial control. Uiteraard is er aandacht voor de samenhang tussen management control, het baten-lastenstelsel, kostencalculaties, kostprijsberekeningen en investeringen. Je krijgt inzicht in ex-ante beleidsevaluatie (kosten-batenanalyse en business case) en de informatiehuishouding bij de Rijksoverheid.
 
Audit en control
In dit blok ligt de nadruk op audit en control. Je krijgt inzicht in de rol en taken van auditors en auditdiensten maar ook stel je je de vraag of en wanneer je 'in control' bent.
 
Na afloop:
  • kun je aangeven wat de ontwikkelingen zijn in de controllersfunctie bij de Rijksoverheid; centraal hierbij staat de verschuiving van zuiver control naar strategisch financieel-economisch advies aan de ambtelijke en politieke top
  • kun je de nieuwste theorieën, concepten en instrumenten toepassen in je werk
  • kun je benoemen wat de kansen, dilemma’s en uitdagingen zijn voor je werk als controller
Zo pakken we het aan
Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op basis van je inschrijving, curriculum vitae en je motivatie word je al dan niet toegelaten tot de opleiding. Het succes van de opleiding staat of valt met gemotiveerde deelnemers en docenten. De docenten zijn veelal financiële experts en managers die werken bij verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties. Een extern communicatiebureau verzorgt het blok persoonlijke vaardigheden. Voor het blok strategisch management en organisatie-inrichting werkt de Rijksacademie samen met een universiteit.
De opleidingsdagen zijn afwisselend, interactief en vol voorbeelden. Je dient minimaal 90 procent van alle opleidingsdagen te volgen. Je maakt twee individuele opdrachten en sluit de opleiding af met een referaat. In dit referaat koppel je je nieuwe ervaringen, vaardigheden en inzichten aan je eigen werkzaamheden. Je verdedigt het referaat voor een examencommissie die bestaat uit een directeur FEZ, een vertegenwoordiger van de Rijksacademie en een kerndocent.

Opleidingsduur en kosten
Opleidingsduur: 20 dagen + referaat
Kosten: € 9.850

Uitvoeringsdata

  • ma 10 sep, di 11 sep, ma 24 sep, di 25 sep, ma 01 okt, di 02 okt, ma 15 okt, di 16 okt, ma 29 okt, di 30 okt, ma 05 nov, di 06 nov, ma 12 nov, di 13 nov, ma 19 nov, di 20 nov, ma 03 dec, ma 10 dec, di 11 dec

*De sluitingstermijn voor inschrijving bedraagt 20 werkdagen voor de start van een opleiding en 5 werkdagen voor de start van een congres en is een richtlijn. Een opleiding kan vol zijn ruim voor de sluitingsdatum of nog plaatsen beschikbaar hebben na de sluitingsdatum. Informeer altijd naar de mogelijkheden, ook als de inschrijvingstermijn eigenlijk reeds verlopen is: 070-342 4900.