Beleid evalueren

Wil je leren hoe je dit doet en hoe je monitoring en evaluatie inzet om jouw beleidsvraagstuk in elke fase van de beleidscyclus op een goede manier te onderbouwen? De opleidingenreeks Beleid evalueren bestaat uit twee algemene en vier verdiepende opleidingen. De focus ligt steeds op hoe je op een passende manier inzicht vergaart in de werking van je beleid en het zo op koers kunt blijven houden.

Basis monitoren, evalueren en leren

E-learning
In de e-learning leer je waarom het belangrijk is om te evalueren en welke evaluatiemethode je per fase van de beleidscyclus kunt inzetten. De e-learning is interactief en bevat voorbeelden en tussentijdse checkvragen over de inhoud. Aan de hand van vijf voorbereidingsopdrachten stel je een eigen evaluatieplan op over een beleidsonderwerp naar keuze. Het evaluatieplan neem je mee naar de lesdag. Daarbij zet je ook de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen.

Lesdag
Tijdens de lesdag oefenen we door om je kennis te verdiepen. In interactieve break-outs bespreken we het evaluatieplan dat je hebt opgesteld. Samen met de docent en je medecursisten scherp je je plan verder aan.

Strategische evaluatie agenda 

E-learning
In de e-learning leer je wat je moet weten om tot een kwalitatief goede SEA te komen. Een 4-stappenplan vormt de leidraad. De e-learning is interactief, met voorbeelden en tussentijdse vragen over de inhoud. Met de voorbereidingsopdrachten die je in de e-learning maakt, ben je voorbereid op het eerste lesdag.

Lesdag
Tijdens de eerste lesdag deelt een praktijkdocent zijn praktijkervaring met het opstellen van de SEA. Tijdens de les ga je aan de slag met interactieve oefeningen zoals het formuleren en afbakenen van thema’s en het beoordelen van een SEA op relevantie en kwaliteit.

Praktijkopdracht
Na de eerste lesdag pas je de 4 stappen toe binnen jouw (beleids)praktijk. Zo kom je zelf tot een meerjarige SEA op twee zelf te kiezen actuele beleidsthema. Jij bent immers de (mede-)eigenaar van beleidsproducten en weet dus als geen ander welk inzicht je wanneer nodig hebt en waarvoor. Je krijgt twee weken de tijd om deze opdracht te voltooien en in te leveren. Je ontvangt individuele feedback van de docent.

Webinar (terugkombijeenkomst)
De opleiding sluiten we af met een online terugkombijeenkomst, waarin de voorlopige SEA die is voortgekomen uit de praktijkopdracht met de docent en andere cursisten interactief wordt besproken en verder aangescherpt. Met elkaar reflecteer je op wat je hebt geleerd en hoe je de SEA verder kunt brengen binnen je werkomgeving.

Monitoring en bijsturen

Lesdag
Tijdens de lesdag delen de docent en de gastspreker uit de praktijk, recente inzichten en best practices over monitoring en bijsturen. Tussendoor ga je zelf aan de slag met interactieve oefeningen, zoals het beoordelen van indicatoren aan de hand van kwaliteitscriteria. Ook maak je een begin met het formuleren en afbakenen van eenheden en indicatoren voor een monitor in je eigen praktijk.

Beleidsvoorbereiding: Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

Lesdag deel A
Tijdens de lesdag gaan we in deelgroepen aan de slag met het toepassen van een tool om een vraagstuk te doorgronden en beleidsopties te ontwerpen, met gebruikmaking van gedragsinzichten.

Tweede lesdag deel A
Dit webinar staat in het teken van het oefenen met de DOE-MEE tool. In deelgroepen gaan we met een fictieve casus hiermee aan de slag.

E-learning deel B
In de voorbereidende e-learning behandelen we de volgende fase van de beleidsvoorbereiding, de ex ante evaluatie: het bepalen van evaluatiecriteria, effectbepaling en het systematisch vergelijken van beleidsopties. De e-learning is interactief, met voorbeelden en tussentijdse vragen over de inhoud. Met het maken van de voorbereidingsopdrachten in de e-learning kom je tot een voorlopige ex ante evaluatieaanpak op een beleidsthema uit jouw praktijk en ben je voorbereid op de lesdag van deel B.

Lesdag deel B
Tijdens de lesdag oefenen we door. In interactieve break-outs worden de uit de voorbereidingsopdrachten resulterende ex ante-evaluatieplannen besproken en samen met docent en deelnemers verder aangescherpt.

Ex post evaluatie

Lesdag
De docent behandelt recente inzichten en een gastspreker zoomt in op een best practice uit de praktijk. Tussendoor ga je zelf aan de slag met interactieve oefeningen zoals het beoordelen van een ex post evaluatie. Ook begin je met het zelf opzetten van een ex post-evaluatieplan. Daarbij zet je de Toolbox Beleidsevaluaties in om tot de best passende evaluatiemethode(n) te komen.

Praktijkopdracht
Na de lesdag ontwikkel je – geholpen door een stapsgewijze instructie – een uitgewerkt plan van aanpak voor een ex post evaluatie, dat zich richt op een onderdeel van het beleid waar jij dagelijks aan werkt. Jij weet immers als geen ander op welke punten je inzicht wilt hebben, wanneer en waarvoor. Je krijgt twee weken de tijd om deze opdracht te voltooien en in te leveren. Je ontvangt individuele feedback van de docent.

Webinar (terugkombijeenkomst)
De opleiding sluiten we af met een online terugkombijeenkomst, waarin je het ex post-evaluatieplan uit jouw praktijkopdracht met de docent en andere cursisten interactief bespreekt en verder aanscherpt. Met elkaar reflecteer je op wat je hebt geleerd en hoe je ex post evaluatie kunt inzetten binnen je werkomgeving om de verbeterpunten voor je beleid kracht bij te zetten.

Syntheseonderzoek en periodieke rapportage 

Lesdag
Tijdens de lesdag ga je zelf aan de slag met interactieve oefeningen om tot een passend plan van aanpak voor synthese en/of periodieke rapportage over jouw SEA-thema te komen.