Beleid evalueren

Wil je leren hoe je dit doet en hoe je monitoring en evaluatie inzet om jouw beleidsvraagstuk in elke fase van de beleidscyclus op een goede manier te onderbouwen? De opleidingenreeks Beleid evalueren bestaat uit twee algemene en vier verdiepende opleidingen. De focus ligt steeds op hoe je op een passende manier inzicht vergaart in de werking van je beleid en het zo op koers kunt blijven houden.

Basis monitoren, evalueren en leren

In deze opleiding leer je in vogelvlucht hoe je monitoring en evaluatie kunt inzetten om tot effectief beleid te komen.

Strategische evaluatie agenda 

Een SEA bevat de scope en de planning (4 tot 7 jaar vooruit) van de benodigde monitors en evaluaties op de beleidsthema’s die ertoe doen binnen je departement. Met een SEA laat je zien hoe en op welk moment relevante inzichten in de (voorwaarden voor) doeltreffendheid en doelmatigheid en maatschappelijk toegevoegde waarde worden verkregen.

Monitoring en bijsturen

Beleid is na de voorbereidingsfase niet ‘af’. Sterker nog: dan begint pas echt de interactie met de praktijk in de uitvoering. Gedurende deze fase van de beleidscyclus houd je de (tussen)resultaten van je beleid in de gaten. Je stuurt zo nodig bij om op koers te blijven in de richting van het gestelde maatschappelijke doel.

Beleidsvoorbereiding: Probleemanalyse, gedragsinzichten en ex ante evaluatie

Deze verdiepende opleiding reikt je belangrijke tools aan voor de beleidsvoorbereiding, waarin gedragsinzichten integraal worden meegenomen.

Ex post evaluatie

Het doel van ex post evaluatie is te leren van gevoerd beleid. Ex post evaluatie gaat over het zo goed mogelijk meten of in kaart brengen van de effectiviteit (doeltreffendheid) en efficiency (doelmatigheid) van het door jou ingezette beleid. Ex post evaluatie gaat ook over het leren begrijpen wat aan het bereiken van doelen heeft bijgedragen of juist in de weg heeft gestaan.

Syntheseonderzoek en periodieke rapportage 

Met een synthese breng je de waardevolle inzichten die je met de strategische evaluatieagenda (SEA) hebt verzameld, samen op het niveau van een beleidsthema. Zo kom je tot overstijgende conclusies over (voorwaarden en verklaringen voor) doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid.