Economie

Belastingen en premies in theorie en praktijk

Brede welvaart

De werking van Brussel

De werking van de Nederlandse economie

Digitale platformen: beleidsuitdagingen en kansen voor de overheid

Economie van de financiële markten en instellingen

Economie van de publieke belangen

Economie van de overheid

Hoe werkt de arbeidsmarkt?

Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Winteracademie economie en beleid: de betaalbaarheid van de zorg

Zomerschool economie en beleid

Toelichting Economie

De economie-opleidingen van de Rijksacademie vergroten je kennis van de economische samenhangen en de instituties van het economische leven. Zij laten je bovendien kennismaken met de argumenten pro en contra verschillende vormen van overheidsoptreden en bieden je inzicht in de effecten van uiteenlopende beleidsmaatregelen. De opleidingen zijn niet alleen voor economen bedoeld, maar nadrukkelijk ook voor niet-economen. Zij stellen je beter in staat om het financieel-economische nieuws te volgen, ze bieden je inzicht in de achtergronden van het gevoerde financieel-economische beleid en ze helpen je bij het nadenken over de vormgeving van het beleid op uiteenlopende terreinen. 

De economie-opleidingen besteden onder meer aandacht aan de actuele economische situatie en aan actuele vraagstukken van het financieel-economische beleid. Deelnemers zijn volop in staat om vragen te stellen en om mee te discussiëren. Over de exacte onderwerpen die aan bod komen beslissen de deelnemers vaak mee. De docenten schenken veel aandacht aan de betekenis van de behandelde lesstof voor de beleidspraktijk en houden rekening met de kennisbehoeften van deelnemers. Weet je niet zeker of de opleiding geschikt is voor jou, neem dan gerust contact met ons op (088-4429900).