Economie

Blijf op de hoogte en volg een van onze economie-opleidingen!
 

Masterclass Economie en Klimaat

In twee aaneengesloten lesdagen komen verschillende docenten aan het woord om de deelnemers mee te nemen in het thema Economie & Klimaat.

Belastingen en premies in theorie en praktijk

Hoe werkt het Nederlandse belastingstelsel en hoe speel je in op de actuele beleidsdiscussies in Nederland?

Brede welvaart

Hoe ga je in het economisch beleid  om met een breder welvaartsbegrip dan alleen materiële welvaart?

De werking van Brussel

Wat is de werkwijze van Brussel en welke consequenties heeft Europa voor Nederland en het Nederlandse beleid?

Economie van de zorg

Hoe houden we de zorg houdbaar en betaalbaar?

Economie van de publieke belangen

Wat zijn ‘publieke belangen’? Hoe kunnen we die het best borgen - via de markt, via private institutionele arrangementen, of via de overheid?

Economie van de overheid

Wat kan de overheid doen om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de maatschappelijke welvaart?

Hoe werkt de arbeidsmarkt?

Wat kun je als beleidsmaker doen om de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te laten functioneren? Welke actoren spelen daarbij een rol?

Maatschappelijke kosten-batenanalyses

Hoe breng je de effecten en risico’s van projecten in kaart via een maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Toelichting Economie

De economie-opleidingen van de Rijksacademie vergroten je kennis van de economische samenhangen en de instituties van het economische leven. Zij laten je bovendien kennismaken met de argumenten pro en contra verschillende vormen van overheidsoptreden en bieden je inzicht in de effecten van uiteenlopende beleidsmaatregelen. De opleidingen zijn niet alleen voor economen bedoeld, maar nadrukkelijk ook voor niet-economen. Zij stellen je beter in staat om het financieel-economische nieuws te volgen, ze bieden je inzicht in de achtergronden van het gevoerde financieel-economische beleid en ze helpen je bij het nadenken over de vormgeving van het beleid op uiteenlopende terreinen. 

De economie-opleidingen besteden onder meer aandacht aan de actuele economische situatie en aan actuele vraagstukken van het financieel-economische beleid. Deelnemers zijn volop in staat om vragen te stellen en om mee te discussiëren. Over de exacte onderwerpen die aan bod komen beslissen de deelnemers vaak mee. De docenten schenken veel aandacht aan de betekenis van de behandelde lesstof voor de beleidspraktijk en houden rekening met de kennisbehoeften van deelnemers. Weet je niet zeker of de opleiding geschikt is voor jou, neem dan gerust contact met ons op (088-4429900).